top of page

Ettevõttest: 

Alustasime tegevust aastal 2007 Educator OÜ nime all, ning 2014 aastast oleme Torusellid OÜ. Kogemusi oma erialal omame aga juba aastast 1997. Põhiliselt tegeleme välistrasside ehitusega : vesi, kanalisatsioon, drenaaz, gaas, sealhulgas ka kõikmõeldavad mahutid, septikud, imbväljakud ja pumplad. Koos torustike paigaldamisega tegeleme ka erinevate pinnasetöödega : teede ja platside ehitus, kiviparketi ja äärekivide paigaldus, pinnase planeerimistööd, haljastuse rajamine ja palju muud. Väiksemas mahus teostame ka hoonesiseseid sanitaartehnilisi töid. Ettevõttes töötab hetkel kuus inimest, kaevetehnikaga varustab meid partnerettevõte Kopasellid OÜ, nii saame suurema rõhu ja tähelepanu suunata ehitamisele. Koostöös partneritega saame lisaks torutöödele pakkuda ka küttetrasside ehitust ning elektri ja tänavavalgustuse paigaldust.

Torusellid OÜ-d tuntakse firmana, kes täidab oma lubadused ja teeb kõik endast oleneva, et nende poolt teostatud tööd valmiksid tähtajaks ja kvaliteetselt.

bottom of page